Bewijsstukken

Hoe wordt een EPC opgemaakt?

Een energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt op basis van het plaatsbezoek en dus de vaststellingen en metingen die de energiedeskundige ter plekke doet. Daarnaast is het de taak van de energiedeskundige om zoveel mogelijk gegevens te staven met bewijsstukken. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft een lijst van geldige bewijsstukken opgesteld, die bij de opmaak van het certificaat ook door de eigenaar moet worden ondertekend.

Geldige bewijsstukken

Wanneer is een bewijsstuk geldig? Vooreerst moet het document het adres van de woning in kwestie bevatten.

Lijst VEA

Volgende bewijsstukken worden erkend door het VEA bij de opmaak van een EPC:

Voorbeelden

Hieronder volgen nog enkele voorbeelden van ongeldige en geldige bewijsstukken.