EPB

epb-verslaggevingWat is de EPB-regelgeving?

EPB is de afkorting van EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

Wie bouwt of verbouwt in Vlaanderen, Brussel of Wallonië moet rekening houden met steeds strenger wordende isolatie- en ventilatie-eisen. De EPB-regelgeving moet het energieverbruik van nieuwe of te renoveren gebouwen met gemiddeld 30 procent doen slinken, wat goed is voor het milieu, maar ook goedkopere energiefacturen oplevert voor de bewoners of gebruikers.

Deze regelgeving geldt voor alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend. De woningen moeten voldoen aan een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie …).

Concreet betekent dit dat een woning zal gekarakteriseerd worden door een E-peil en een K-peil, alsook enkele specifieke eisen inzake ventilatie, verwarming, …. Hiervoor worden bepaalde maximum- of minimumwaarden opgelegd waaraan moet voldaan worden, afhankelijk van het jaar waarin de bouwvergunning aangevraagd werd. Zo zijn de EPB-eisen van 2016 veel strenger dan deze van pakweg 2013.

Wat is EPB-verslaggeving?

Er dient een verslag opgemaakt te worden van het volledige bouwproject inzake de energieprestaties en het binnenklimaat van de woning. Dit gebeurt door de verslaggever, die vóór de start van de werkzaamheden wordt aangesteld. De verslaggever heeft als opdracht de energieprestatie van een gebouw in kaart te brengen en in te voeren in de Energieprestatiedatabank. Hij houdt tijdens de werken nauwkeurig alle zaken bij die een invloed hierop kunnen hebben.

Tarieven en werkwijze

De exacte omvang van het project zal de definitieve prijs steeds licht kunnen beïnvloeden.

Type project Tarief (incl. BTW)
Nieuwbouw (incl. ventilatie) € 1.250
Verbouwing met ventilatie-studie € 975
Verbouwing zonder ventilatie-studie € 475

Hiervoor mag u rekenen op:

  • Opstellen en indienen van de startverklaring
  • Controle van het ontwerp en eventueel bijkomend advies
  • Minstens 2 werfbezoeken ter opvolging van de werkzaamheden
  • Opmaken van de EPB-aangifte en indienen bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap)
  • Afleveren van het energieprestatiecertificaat.